Welkom
Hypnotherapie
EMDR
Psychosociaal werk
Voor wie?
Werkwijze en tarieven
Contact
Privacywet
Links

 
Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen in de jeugd zoals pesten of verlies van een dierbare. De methode kan in principe gebruikt worden voor alle ervaringen uit het verleden die in het hier en nu nog steeds invloed hebben.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.
 

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrikreacties en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Daarnaast kan EMDR ingezet worden voor een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die zulke sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of ingrijpende ervaringen.

Hoe gaat EMDR in z'n werk?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, waarbij u een koptelefoon op krijgt met tikgeluiden, afwisselend links en rechts. Ook kan er met oogbewegingen gewerkt worden.

Na elke set tikjes of oogbewegingen wordt er even rust genomen. De therapeut zal dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook emoties en lichamelijke gevoelens.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De behandeling zal er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige kanten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Na afloop van een EMDR behandeling kunnen de effecten nog een paar dagen doorwerken. Op zich is dat natuurlijk goed. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

 

Bewezen is dat EMDR werkt, maar er bestaan verschillende theorieën over het werkingsmechanisme van EMDR.
EMDR als een vorm van kunstmatig dromen is de bekendste. Tijdens dromen worden onze ervaringen op een natuurlijke manier verwerkt. Wanneer het stressniveau te hoog is, loopt dit verwerkingsmechanisme echter als het ware vast.
De EMDR oog of tikbewegingen lijken veel op die van de REM slaapfase, wat maakt dat het vastgelopen verwerkingsproces op deze EMDR manier kunstmatig weer op gang gezet wordt.

De naam EMDR stamt uit de begintijd (1987) van deze therapievorm. Tegenwoordig spreken we ook van Bilaterale Stimulatie (BS).

Cliënten geven vaak te kennen dat een paar sessies EMDR veel meer doen dan wat een paar jaar traditionele praattherapie voorafgaande aan de EMDR deden. Sommigen noemen EMDR dan ook een power therapie.
Het uiteindelijke doel van EMDR is de blijvende en volledige oplossing van alle mogelijke belemmerende angsten, gevoelens en gedachten met betrekking tot het probleem.


nbvh