Welkom
Hypnotherapie
EMDR
Psychosociaal werk
Voor wie?
Werkwijze en tarieven
Contact
Privacywet
Links

 
Uw Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet, waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals b.v. behandeling natuurgeneeskundig consult
 • de kosten van het consult.

Contactformulier
Wanneer u mijn contactformulier invult gebruik ik uw naam en e-mailadres ivm het beantwoorden van de vraag die u stelt. Persoonsgegevens die via deze site worden verkregen, worden niet online bewaard, niet met anderen gedeeld en gebruik ik alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.

Cookies op ayanta.nl
Op deze website worden alleen functionele cookies geplaatst. Er wordt een zogenaamd functioneel cookie geplaatst wanneer u mijn contactformulier invult. Er wordt dan een PHP sessie variabele aangemaakt (PHPSESSID). Dit is een tijdelijke sessie cookie die wordt verwijderd als u uw browser sluit.

Third party en/of tracking cookies
Op deze website worden geen third party en/of tracking cookies geplaatst.

Voor alle links naar andere websites geldt dat zodra u mijn site verlaat, u te maken heeft met de cookie en privacy verklaring van de andere website.


-- Haulerwijk, mei 2018

 

 

nbvh